Art en noruec

7 feb. 2012

M&S(Mort Segura)

A la memòria de Salvador Puig Antich, 1974


una tela de 1974 creada en memòria de l’anarquista català Salvador Puig Antich, que havia estat executat pel règim franquista, la protesta de Tàpies intenta trencar les barreres imposades pel llenguatge. El color, per exemple, no es pinta amb un pinzell directament sobre la tela, sinó que es representa d’una manera convencional mitjançant una taula de colors, que ha estat enganxada a la tela. Juntament amb la taula de colors, l’artista hi va adherir un jersei amb els braços semioberts, cosa que constitueix un motiu relativament comú dins l’obra de Tàpies, i que sovint representa l’artista mateix, encarnat en un objecte pobre i humil.

"Penso que una obra d'art hauria de deixar perplex l'espectador, fer-lo meditar sobre el sentit de la vida”
Antoni Tàpies

No hay comentarios:

"Einmal ist keinmal"

"Quin valor pot tenir la vida si el primer assaig per viure és ja la vida mateixa?Per això la vida sembla un esbós... Però ni un esbós és la paraula precisa, perquè un esbós és sempre un esborrany d'alguna cosa, la preparació per a un quadre, mentre que l'esbós ,que és la nostra vida, és un esbós per res, un esborrany sense quadre..."

M.Kundera

La meva llista de blogs