Art en noruec

27 mar. 2012

DUELO POÉTICO

Para comprender, me destruí. Comprender es olvidarse de amar. No conozco nada más al mismo tiempo falso y significativo que aquel dicho de Leonardo da Vinci de que no se puede amar u odiar una cosa sino después de haberla comprendido.
 
                                                                         F.Pessoa
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/25/actualidad/1332681908_033472.html

No hay comentarios:

"Einmal ist keinmal"

"Quin valor pot tenir la vida si el primer assaig per viure és ja la vida mateixa?Per això la vida sembla un esbós... Però ni un esbós és la paraula precisa, perquè un esbós és sempre un esborrany d'alguna cosa, la preparació per a un quadre, mentre que l'esbós ,que és la nostra vida, és un esbós per res, un esborrany sense quadre..."

M.Kundera

La meva llista de blogs